Kurs komputerowy – pakiet MS Office 64h

sekretarka_1

Zapraszamy na bezstresowy kurs nauki obsługi programów z pakietu MS Office. Zajęcia prowadzą doświadczeni, cierpliwi i życzliwi instruktorzy. Zadowolenie uczestników naszych kursów potwierdzają wysokie oceny w ankietach i referencjach.

Cel kursu

Nabycie umiejętności użytkowej obsługi programów z pakietu MS Office.

Ramowy program kursu

  1. MS Word – przetwarzanie tekstów- 24 godziny
  2. MS Excel – arkusze kalkulacyjne- 32 godziny
  3. MS PowerPoint – grafika menedżerska i prezentacyjna – 8 godzin

Łącznie 64 godzin
Istnieje możliwość wyboru modułów kursu.

Cena

Cena zasadnicza 760,00 zł.
Specjalna cena 660,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 660,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena 660,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.

Dokument końcowy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Ponadto zainteresowani mogą przystąpić do egzaminu ECDL w celu zewnętrznego potwierdzenia nabytych umiejętności.

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, także za granicą dzięki posiadaniu certyfikatu. Szczycimy się skutecznymi metodami, które pozwalają na szybkie opanowanie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych i zdanie egzaminów. Potwierdzają to bardzo wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów ECDL przez uczestników naszych kursów.

Dlaczego u nas

Dbamy o taki przekaz informacji aby każdy miał szansę nauczyć się obsługi komputera. Nasi instruktorzy są lubiani i uzyskują wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników kursów.

Forma kształcenia

Instruktaż i ćwiczenia praktyczne. Każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym. Podczas szkolenia rozwiązywane będą przykładowe testy i omawiane problemy powstałe podczas ich rozwiązywania.

Miejsce

  • lokale CTI w Krakowie
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Kolejne edycje z otwartym naborem

Najbliższe (zaplanowane) terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

Materiały dydaktyczne

Skrypty, prezentacje, ćwiczenia.