Kurs: Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania (72h)

Cel kursu


Zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży przy użyciu komputerowych urządzeń i kas fiskalnych oraz rozliczania utargów w placówkach handlowych.

Perspektywy zatrudnienia


Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od kasjera fakturzysty odpowiednich umiejętności, jak: (fakturowanie, raporty kasowe i dzienne, itp). Jako bezpośredni przedstawiciel firmy handlowej w rozmowie z klientem tworzy on jej wizerunek i ma istotny wpływ na proces sprzedaży.
Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga także od fakturzystów umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi.
Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony fakturzysta potrafiący zaprezentować swoje umiejętności do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach.


Ramowy program kursu


Przedmiot i liczba godzin dydaktycznych (45 minut):

Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy – 8 godzin
Elementy towaroznawstwa handlowego – 8 godzin

Dokumentacja handlowa i magazynowa – 20
godzin

Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych – 8 godzin
Komputerowy program do fakturowania – 28 godzin

Razem 72 godziny 

Cena

 Cena zasadnicza 720,00 zł.Specjalna cena 650,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 650,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 650,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.


Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:

Sprzedawca (w odniesieniu do kodu: 522301) *
Kasjer handlowy (w odniesieniu do kodu: 523002) *
Fakturzystka (w odniesieniu do kodu: 431102) *
Operator wprowadzania danych (w odniesieniu do kodu: 413201) *

* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)
 

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej, zapraszamy!
System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

Miejsce


  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


 Zbiór zagadnień CTI